+972508438438 [email protected]

חובת הודעה למועמד לתפקיד לעדכן

חובת הודעה למועמד לתפקיד לעדכן
שיטות תשלום, גיוס עובדים, למה לשלם למנהלים בכירים יותר

The 40 Laws Page – 3 – Leaders

+972508438438 [email protected] Facebook Twitter Youtube Pinterest Linkedin Instagram שיטות תשלום  למה לשלם למנהלים בכירים יותר גיוס עובדים WhatsApp https://wa.me/+972508438438 Contact us Click Here © All Rights Reserved You don’t have to

חוק הגברת האכיפה

הגברת האכיפה

+972508438438 [email protected] Facebook Twitter Youtube Pinterest Linkedin Instagram חוק הגברת האכיפה בדיני עבודה © All Rights Reserved You don’t have to go through your next Negotiation alone. Reach out

WhatsApp

https://wa.me/+972508438438

Contact us

Click Here

״40 החוקים״ שכל בעל עסק חייב להכיר

פרק 5: חובת הודעה למועמד על מצב ההתקדמות שלו.

מעט מעסיקים יודעים כי החל מחודש ינואר 2015 יש בנוסף לחובת הודעה לעובד

עוד חובה שכולכם כמעסיקים חייבים לבצע:

למסור הודעה בכתב גם למועמד למשרה ולא רק למי שקיבל את העבודה.

על מי חלה החובה?

על כל מעסיק

אבל יש מעט חריגים, אם הם חלים עליכם אז אתם

לא חייבים להודיע בכתב:

למשל אם אתם מגייסים עובד רק לעבודה זמנית.

עבודה זמנית (היא עבודה ל עד 30 יום).

או

אם העסק שלכם הוא בענף ההסעדה והמסעדות.

או

אם אתם מעסיק קטן (פחות מ 25 עובדים).

אז אם אתם רוצים לעמוד בחוק עליכם לפעול כך:

אם עובד נחשב למועמד, הגיש קורות חיים ואתם הגבתם,

הזמנתם אותו לראיון עבודה והוא או היא הגיעו לראיון.

לאחר הראיון עליכם למסור למועמד,

1. אחת לחודשיים, הודעה על התקדמות הליכי המיון ועדכון שעדיין לא נבחר מועמד אחר.

2. אם עובד אחר התקבל לעבודה לאותה משרה אשר לגביו התעניין המועמד,

כלומר המועמד עצמו כבר לא יוכל להתקבל ועליו להמשיך בחיפוש פעיל יותר במקום אחר –

עליכם להודיע לו ולכל מי שלא התקבל למשרה ולעבודה תוך שבועיים מקסימום

(כלומר עד 14 ימים) מהרגע שבו המשרה נתפסה סופית.

מה אתם צריכים לכלול בהודעה למועמד?

את שם המעסיק:____________.

ושם המועמד:_______________.

במקרה שהגורם הממיין אינו המעסיק

את פרטי הגורם הממיין:___________.

היום בו החלו הליכי המיון:____________.

שם התפקיד:______________. (עליו מתמודד המועמד).

שם שולח ההודעה מטעם המעסיק:______________.

אם לא מסרתם הודעה כזו מה יקרה ?

ראשית, זו הפרה של חובה שבחוק אז מה יכול לקרות ובכן אם המועמד מתלונן עליכם

למשרד הכלכלה: טלפון אחד והסנקציות הכספיות הן משמעותיות מעשרות אלפי שקלים ועד מאות אלפי שקלים

*עיצום כספי.

*קנס מנהלי.

*קנס פלילי.

בנוסף, עשויות להיות לכך השלכות בהליך של תביעה אזרחית של המועמד עצמו עם עורך דין.

ממתי חלה חובת הודעה למועמד (החל מינואר 2015) מה קורה עם הליכי מיון קיימים?

אתם כבר שנה אחרי תחילת החוק והוא תקף כלומר אתם עמוק בתוך החובה לקיים את החוק ואם אתם לא מקיימים אז ברגע זה ולפני הכל – כדאי לכם לשלוח עדכון מצב המשרה לכל מי שהזמנתם לראיון או רשום בתוך הליך מסודר (בעסק של מעל 25 עובדים כמובן שהוא לא בתחום המסעדנות ואינו למשרה זמנית של פחות מ 30 יום) אז מהר תעדכנו בכתב על המצב של המשרה ואם אתם עדיין שוקלים את המועמד עליכם לכתוב כי הוא עדין מועמד וכי המשרה עדיין פתוחה.

החוקים בתחום דיני העבודה דוחפים לתקשורת וכבוד הדדי בו שני הצדדים מעדכנים זה את זה במצב, העובד אם כבר אינו רלוונטי יכול להפסיק לקוות ששוקלים אותו ולהמשיך הלאה בראש ובמציאות ולא לחכות לחדשות טובות.

אם תרצו לקבל מייל עדכון כל פעם שמתפרסם דף חדש מהספר. כל שאתם צריכים לעשות הוא להכניס את המייל שלכם כאן.

(*המייל לא ישמש לצרכים מסחריים) – הספר יחסוך לכם כסף בקנסות ותביעות ויתרום לניהול העסק ועובדיו.

הספר אינו בתשלום עד שיפורסם במלואו.