+972508438438 [email protected]

הודעה לעובד

הודעה לעובד
חובת הודעה למועמד לתפקיד לעדכן

The 40 labor law rules in Israel – 18

+972508438438 [email protected] Facebook Twitter Youtube Pinterest Linkedin Instagram חובת הודעה למועמד לתפקיד לעדכן WhatsApp https://wa.me/+972508438438 Contact us Click Here © All Rights Reserved You don’t have to go through

WhatsApp

https://wa.me/+972508438438

Contact us

Click Here

״40 החוקים״ שכל בעל עסק חייב להכיר

חובה – חובה – חובה: לנסח לעובד ״הודעה לעובד״.

למה?

כי ההודעה הזאת תגן עליכם בבית הדין ותוכיח כמה רציניים והגונים אתם. כל שהבטחתם

נתתם.

כי אם לא נתתם הודעה שכזאת כאשר העובד יגיש תביעה תשלמו לו 15 אלף ש\”ח ואם ילשין עליכם למשרד הכלכלה זאת עבירה פלילית שהעונש עליה יכול להגיע לקנסות גבוהים ובתשלום מיידי. 

מתי?

עד 30 יום מרגע שהתחיל לעבוד בעסק.

אם מדובר בנער (עד גיל 16) אז מקסימום תוך 7 ימים מהרגע שהתחיל לעבוד אצלכם –

אתם תשלחו לו מסמך שכותרתו היא ״הודעה לעובד״.

אפשר במקום לצרף לתלוש השכר אפשר בדואר אפשר ביד, חייבים לשמור עותק.

במסמך אתם לא חייבים להחתים את העובד על ההודעה לעובד, כמו בחוזה.

אם כי זה טוב לעשות זאת –

כעסק המטרה של המעסיק, להיות מסוגל להוכיח שהוא מעסיק טוב והוגן,

גם לעובד וגם לבית הדין.

מעסיק חכם לא רק אומר אלא מוכיח שהוא הוגן,

מנסח את התנאים ונותן לעובד עותק המוכיח זאת.  

העסק יוצא ידי חובתו אם נתן לעובד חדש מסמך הודעה לעובד.

המסמך חייב לכלול בדיוק את הדברים הבאים ולא פחות מהם, אתם כן יכולים יותר:

למשל:

כמה העובד ירוויח לשעה-

כמה שעות העובד עובד בחודש-

מי הממונה הישיר עליו (למי עליו לדווח)-

מה הגדרת התפקיד של העובד-

מה שעות העבודה שלו ביום-

האם ובאיזה יום מפרישים לעובד לגמל (קרן פנסיה) ולאן-

איזה סוג עובד הוא, האם עובד במשרה לפי שעה, במשרה חלקית או מלאה, לתקופה קצובה(כלומר עם תאריך התחלה וסוף ידוע מראש), האם עונתי-

ההודעה לעובד צריכה לגעת בדברים הבסיסיים ביותר שחובה על המעסיק לומר לעובד-

יש לציין את זהות המעסיק ומספר החברה או שם העוסק המורשה-

זהות המועסק-

התאריך בו מתחילה העבודה-

מה היום מנוחה של העובד בשבוע-

מה אורכו של יום העבודה-

מה סך התשלומים שמגיעים למועסק-

מה הדרגה שלו אם יש-

מה יום התשלום בחודש בין הראשון לתשיעי-

מה הכתובת של המעסיק והעסק-

מה הדברים שעליהם הוא מקבל שכר-

אם יש הסכם קיבוצי ואיזה הסכם חל-

לאחר שהצגתם לעובד שלכם את מקום העבודה שיצרתם לעצמכם ועכשיו משלם גם לו, אתם יכולים לתפוח לעצמכם על השכם הפכתם למעסיק.

דיווח – נסיעות

הענקתם לעובד מקום פיזי, בין עם ליד מכונה, מחשב או מקום הפעילות, עליכם למנות אחראי אחד (לומר לו למי הוא מדווח), אתם או איש אחר אליו הוא יכול לפנות בשאלות וממנו יקבל הוראות. אתם מסדירים את המשכורת (ברוטו), ומבררים מאיפה הוא מגיע וכיצד (לברר כמה תצטרכו לשלם לו נסיעות) כמובן לשלם לו נסיעות.

   

 פנסיה

כמו כן עליכם להבין אם זאת העבודה הראשונה של העובד (האם כבר יש לעובד קרן פנסיה מהעבודה הקודמת שלו) אם אצלכם זהו מקום עבודה הראשון של העובד ולא הייתה לו קרן פנסיה ממקום העבודה הקודם אז יש לכם זמן לפני שתצטרכו להפריש לו לפנסיה. אחרי חצי שנה הוא יגיד לכם לאן ואתם תתחילו להפריש לפנסיה שבחר מהחודש השביעי והלאה.

בימים הראשונים חשוב שתתנו לעובד תחושה שעכשיו זה הזמן לשאול שאלות, שמותר לו לטעות כל עוד הוא חדש הוא לומד וזה בדיוק הזמן לטעויות.

זה לא הזמן להתחרות עם שאר האנשים ולא הזמן להצליח מיד תורידו לחץ. עובדים בתחילת הדרך פעמים רבות סובלים מעומס, עקב עודף מידע ולחץ, המטרה שלכם היא לעשות את קבלת הפנים כמה שיותר פשוטה ונעימה, ללא שום לחץ ובעיקר כל הזמן להרגיע ולהראות שחשבתם על הכול (מה שמחייב אתכם כמעסיקים באמת לתכנן טוב מה לעשות).

ספר נהלים

בעיקר על המועסקים החדשים ללמוד את הנהלים (יש מעסיקים שטורחים ומכינים \”ספר נהלים\”, שכולל את התרבות ואת המנהגים של העסק הכנת ספר כזה הוא חשוב גם אם עדיין אתם עסק קטן.

   

שינוי בתפקיד

כל שינוי בתפקיד יש להוציא הודעה לעובד על השינוי תוך 30 יום.

אם תרצו לקבל מייל עדכון כל פעם שמתפרסם דף חדש מהספר. כל שאתם צריכים לעשות הוא להכניס את המייל שלכם כאן.

(*המייל לא ישמש לצרכים מסחריים) – הספר יחסוך לכם כסף בקנסות ותביעות ויתרום לניהול העסק ועובדיו.

הספר אינו בתשלום עד שיפורסם במלואו.