+972508438438 [email protected]

מעקב אחר העובד פרטיות העובד

שמירה על הפרטיות

WhatsApp

https://wa.me/+972508438438

Contact us

Click Here

״40 החוקים״ שכל בעל עסק חייב להכיר

מעקב אחר העובד

דרך טלפון סלולרי או דרך ג\’י.פי.אס או מצלמות.

יש להבהיר כי כל מעקב, צריך שייעשה לתכלית ראויה ובאופן מידתי להשגת המטרה.

זאת רק במהלך שעות העבודה ולא לאחר סיומן.

בעסק שבו יש עובדים (שעבודתם כוללת תנועה רבה) למעסיק מותר לעקוב אחריהם – הואיל ומדובר במידע שמותר למעסיק לקבלו ולדעת אותו מאחר ובשעות העבודה העובד צריך להודיע והמעסיק צריך לדעת היכן נמצא העובד. אבל חובה עליך כמעסיק להודיע לעובד על המעקב אחריו וליידע אותו בדבר המדיניות של העסק – לאחר ההודעה – מותר למעסיק לבדוק מדי פעם את מקומו של העובד.

כאשר הסתיימו שעות העבודה, על המעסיק להפסיק את המעקב אחר העובד ואם מסיבה כלשהי הגיע אליו בכל זאת מידע לגבי מיקומו של העובד, אסור למעסיק להשתמש במידע לכל צורך שהוא. העובד זכאי לפרטיותו לאחר שעות העבודה וזאת זכותו החוקתית המלאה.   איך להודיע לעובד? בתוך ההסכם או בתוך \”ההודעה לעובד\” מסמך שמודיע לו על כך שהמעסיק עוקב אחריו. רצוי מאד כי ההודעה שניתנת לעובד תכלול את כל הנהלים הנוגעים לעניין וכן את המידע ביחס לאופן המעקב והמערכות בהן אתם משתמשים כדי לעקוב – כמעסיקים עליכם להסביר כי אתם עושים זאת רק כדי לבדוק את התנהלות העובד בעסק, מתי אתם עוקבים ומתי לא. לשים לב כי המעקב אחרי העובד חשוב לצורכי בטיחות או תפקוד יעיל או למען שיפור השירות – כמו כן עליכם להסביר את האופן בו נאסף המידע על ידי המערכות השונות של העסק ולאפשר לעובד להסכים או לא להסכים לחדירה לפרטיותו. בכל מקרה, יש להקפיד להשתמש באמצעים יעילים ומפותחים ומעל לכל אמינים וזאת כדי לוודא שהפרטיות נשמרת ככל האפשר ומופרת במידה המינימלית. פרטיות היא עניין רגיש במיוחד וחשוב לשני הצדדים – הפרטיות של האנשים שהם בעצם מרכיבים את העסק. השאיפה שלכם כמעסיקים היא לגרום לעובדים לתחושת בטיחות ולשמור על מינימום הפרעה בעבודה.

אם תרצו לקבל מייל עדכון כל פעם שמתפרסם דף חדש מהספר. כל שאתם צריכים לעשות הוא להכניס את המייל שלכם כאן.

(*המייל לא ישמש לצרכים מסחריים) – הספר יחסוך לכם כסף בקנסות ותביעות ויתרום לניהול העסק ועובדיו.

הספר אינו בתשלום עד שיפורסם במלואו.